Browse By

Mga Babasahin Hinggil sa Kasalukuyang Pandaigdigang Krisis

Parating na ang sembreak, ibig sabihin tapos na ang mga pag-aaral at pagbabasa. Mali kayo dyan.

Totoong tapos na ang mga nakakapagod at mga walang kabuluhang pag-aaral sa loob ng mga paaralan at pamantasan, ngunit ito na rin ang panahon para matuto ng mga tunay at mas kapaki-pakinabang na mga aralin.

Narito ang isang round-up ng mga progresibong babasahin hinggil sa kasalukuyang pandaigdigang krisis na yumayanig sa monolpolyo kapital. Basahin ang mga ito nang higit na maunawaan ang tunay na kalagayan at kung tungkol saan ang nagaganap na krisis. Pagkatapos ay tumungo sa pinakamalapit na komunidad ng mga maralitang lungsod, mga puketlayn ng mga manggagawa, mga asosasyon ng mga pesante at doon matuto ng mga bagay na mas at higit na dapat matutunan.

1. On the Global Economic and Financial Crisis by IBON, September 20, 2008

Ito ay isang kumprehensibong gabay na inisyu ng Commision on Socio-Economic Development and Social Equity ng International League of Peoples’ Struggle, inihanda ng independent think-tank, Ibon Foundation.

2. The Global Financial Crisis and its Implications for Workers in the World, by Paul Quintos of EILER
Ang EILER, Inc.., isang institusyon para sa kilusang paggawa, ay isa sa mga pinakamahusay na sanggunian hinggil sa mga pang-ekonomiyang usapin at kalagayan ng mga manggagawa. Dito, tinalakay ni Paul Quintos ang krisis pampinansyal sa perspektiba ng nakikibakang uring manggagawa. Meron din silang praymer sa Filipino hinggil sa krisis.

3. The Policy of “Neoliberal” Globalization and Worsening Economic Crisis in the Philippines, by Jose Ma. Sison
Ang katumpakan ng mga paglilinaw ni Prop. Jose Ma. Sison ay laging nagbibigay sa atin ng higit na pag-unawa sa mga mahahalaga at napapanahong mga usapin. Basahin din, Implications of the Global Crisis on the Anti-Imperialist Movement.

4. The Political Economy of the Current (2008) Capitalist Financial Crisis, by Prof. Edberto Villegas, Bulatlat.com
Sabi nga ng patalastas, “EdVil” is more powerful than pain. Mula sa parehong rebolusyunaryong intelektwal na naghatid sa atin ng Guide to Marx’s Das Kapital, isang istorikong pagtalakay ng krisis at mga ugat nito.

5. What subprime? A dummy’s guide to credit crisis lingo, by By Lala Rimando, abs-cbnNEWS.com
Hindi mo ba maunawaan ang ibang salita? Di ka nag-iisa. Mabuti na lang may mga artikulo na maglilinaw ng ilang mga bagay-bagay. Basahin din ang The attack of the Jargonites, ni Carlos Conde.

6. Mga progresibong blog
Ini-link din Tonyo Cruz ang mga mahahalagang artikulo dito at dito. Si Carol Araullo naman ay tinalakay ang problema ng kapitalismo. May mga ilang kritisimo naman sa blog na Kapirasong Kritika , dito, dito at dito..

7. Ang Pandaigdigang Krisis Pampinansya, LFS Primer on the Crisis, www.lfs.ph
Narito naman ang ambag ng League of Filipino Students para magtalakay at maglinaw.

Enjoy!

Kolum sa PinoyWeekly.org

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.