Browse By

Monthly Archives: October 2010

No Thumbnail

Kaltas ng budget ng State Universities and Colleges sa 2011

Sa kanyang tugon sa panawagan laban sa budget cut, ikinaila ng gubyernong Aquino na may budget cut sa mga SUCs. Dinagdagan pa umano ang pondo ng mga SUCs.

Heto ang katotohanan: lahat pwera sa 15 na mga paaralan ay kakaltasan ng badyet para sa operations o maintenance and other operating expenses (MOOE). Ang iba lagpas 50% ang kaltas sa badyet sa operasyon. Ang kabuuang badyet para sa operasyon ay babawasan ng P1.1 billion, o 28.16%.

Narito ang buong listahan ng lahat ng mga paaralan na babawasan ang pondo para sa MOOE: