Browse By

Monthly Archives: June 2009

No Thumbnail

Bakit ayaw ng kabataan at bayan sa Charter Change ni Arroyo?

1. Ang Charter Change ay isang taktika ni Gloria Macapagal-Arroyo para makapanatili sa pwesto lagpas pa sa 2010. Anupamang dahilan at palusot, hindi maiaalis ang motibong “term extension” sa Cha-cha. Batid ng kabataan at ng mamamayan, at maging ng mga kasampakat ni Arroyo, na tanging