Browse By

Daily Archives: November 26, 2008

No Thumbnail

Pagsagot sa krisis

Nobyembre 25, 2008. May quiz si Julia ngayong araw. Pero wala sa siya sa klasrum. Nasa assembly point siya ng kanilang pamantasan, naghihintay ng mga kaklase at naghihikayat sa iba pang kamag-aaral na sumama sa pagtitipon-protesta sa araw na iyon.