Browse By

Monthly Archives: November 2008

No Thumbnail

Pagsagot sa krisis

Nobyembre 25, 2008. May quiz si Julia ngayong araw. Pero wala sa siya sa klasrum. Nasa assembly point siya ng kanilang pamantasan, naghihintay ng mga kaklase at naghihikayat sa iba pang kamag-aaral na sumama sa pagtitipon-protesta sa araw na iyon.

No Thumbnail

Pagdaig sa Panghahati, Pagtapos sa Paghahari

Ang matapang na pahayag ng limang Katolikong obispo na nanawagan sa mamamayan na ”maghanda para sa isang bagong gubyerno”, gayundin ang muling pag-init ng kontrobersya sa pagbabalik ni Joc-joc Bolante, ay nagiging tuntungan ngayon ng malawak na kilusang anti-Arroyo upang muling magsama-sama at isikad ang